Estructura i recursos

El servei d’abastament d’aigua es presta directament per la prnpia Mancomunitat, si bé per a la seva gestió té contractats la gestió del funcionament, el manteniment i la conservació de la xarxa i de les instal·lacions a una empresa de serveis. Aquesta contractació es va fer per concurs l’any 1989, amb efectes del dia 1 de gener de 1990, a l’empresa SAUR, SA, la qual actualment ha canviat la seva denominació per la de SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, mitjaneant un contracte d’arrendament de serveis per un termini de 10 anys, prorrogables per perkodes de deu anys fins a un maxim de cinquanta. La resta d’elements que composen la prestació de serveis, com és el cas del subministre d’energia, la captació d’aigua i les inversions, són gestionats directament per la Mancomunitat.

Cal fer una especial refercncia a la captació d’aigua que es fa des del Panta d’Utxesa, que comporta per a la Mancomunitat la realització d’una compensació a ENDESA GENERACIÓN, SA. Aquest acord es va aconseguir l’any 1995, després de moltes negociacions, posant fi a un contenciós que es va mantenir obert durant diversos anys amb l’esmentada companyia.