Salutació del president

Benvinguts i benvingudes al web de la Mancomunitat Intermunicipal per a l’Abastament d’Aigua Potable a la comarca de Les Garrigues, entitat local que presta el servei d’abastament d’aigua potable en rčgim d’alta a vint-i-quatre municipis de les comarques de les Garrigues i del sud del Segrià.

Aprofitant les noves tecnologies de la informació es presenta aquest web en el qual hi trobareu la informació més destacada de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues, des de la descripció de la seva organització fins als acords dels seus nrgans de govern, les principals dades dels municipis que la integren i la memnria anual de la gestió del servei d’abastament d’aigua, entre altres continguts.

Aquesta eina està pensada per donar la millor informació possible amb la màxima agilitat per a l’usuari figurant la mateixa de forma desglossada, entenedora i de fàcil visualització.

En definitiva, el que es pretén amb aquest sistema és millorar, ampliar i facilitar l’accés a la informació als municipis que formen part de la Mancomunitat i a totes aquelles altres persones que estiguin interessades en concixer més a fons la realitat de la nostra institució.

Salutacions cordials,

Jaume Setó i Cornadó
President