Perfil del contractant

Projecte per a la renovació dels equips de l’estació de bombament de Torrebesses, lknies de Torrebesses, Granyena i Intermitja

Plec de condicions econ.-admin. particulars de la licitació        Mesa contractació Adjudicació

Projecte per a la renovació dels equips de l’estació de bombament de Torrebesses, lknia de Llardecans

Plec de condicions econ.-admin. particulars de la licitació        Mesa contractació Adjudicació

 

Nota:

La Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues d'acord amb l'article 42 de la llei 30/2007, de 30 d'octubre, contractes del sector psblic (LCSP), posara properament a disposició dels ciutadants l'apartat de "Perfil del contractant", amb la finalitat d'assegurar la transparcncia i l'accés psblic a la informació relativa de l'activitat contractual de la Mancomunitat, sens perjudici de l'utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos que exigeix la normativa vigent.

Accés al portal